již 27 let na trhu

Cestovní pojištění

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ


Komplexní cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu, nabízíme jeho dokoupení od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Doporučujeme zakoupení tohoto pojištění, protože na rozdíl od pojištění obsažených u kreditních či platebních karet, kryje všechna rizika včetně storna zájezdu ze zdravotních důvodů.

  • KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ
  • VYSOKÉ KRYTÍ
  • POMOC DELEGÁTA


Sazby pojištění:
Letní zájezdy: 29 Kč/os./den, dítě do 12 let 16 Kč/den

U zájezdů s cenou vyšší 19.000 Kč/os. doporučujeme přikoupení si pojištění storna za 150 Kč/os./pobyt, čímž budou pokryty zájezdy s cenou až do výše 37.500 Kč/os. Pojistné limity a další informace naleznete zde.

POZOR - v případě vlastního pojištění či zakoupení pojištění od jiného partnera si budete nuceni při případném onemocnění nebo úrazu v zahraničí pojistnou událost, lékařskou péči a zahraniční volání na asistenční službu zajišťovat sami.

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.